[Easy Lyrics] hyukoh – ‘Gondry’hyukoh (혁오) _ Gondry (공드리)

Lyrics: Oh Hyuk
Composition: Oh Hyuk
Arrangement: hyukoh